Aplikacje Mobilne Aplikacje Mobilne

Klient

Kamaz jest dystrybutorem samochodów budowlanych o zasięgu ogólnoświatowym. Marka ma długą historię, ponieważ pierwszy pojazd został wyprodukowany w 1976 roku. Produkcja odbywa się w 9 fabrykach zlokalizowanych również poza Rosją, a mniejszościowym udziałowcem firmy jest Mercedes. Kamaz Polska odpowiedzialny jest za sprzedaż i dystrybucję samochodów na terenie Polski.

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było połączenie wielu procesów, które przebiegają w oddziale Polskim. To przede wszystkim sprzedaż, stock oraz serwisowanie samochodów. Należało stworzyć precyzyjną mapę procesów, ponieważ system poza zbieraniem zapytań i generowaniem ofert, miał również być odpowiedzialny za pozostałe funkcje, takie jak zarządzanie zamówieniami, serwisem, stockami, targetami, prowizjami, generowaniem statystyk finansowych, integracją z kalendarzem czy zarządzaniem zadaniami.

Cel

Kamaz Polska potrzebował uniwersalnej aplikacji, z której mogliby korzystać przedstawiciele handlowi w firmie. Podjedliśmy się tego wyzwania i stworzyliśmy system, który ułatwia pracę i pozwala kontrolować zapytania od klientów. Dzięki naszemu rozwiązaniu, możliwe jest generowanie ofert samochodów wraz z aktualnym obliczeniem prowizji. Oferty są połączone ze stockiem samochodowym. Co ważne, z systemu mogą również korzystać serwisanci. Mają oni bowiem dostęp do historii serwisowych samochodów i bieżącej wyceny prac.

Przebieg współpracy:

01

Po sporządzeniu audytu zapoznaliśmy się z wyzwaniami firmy. W związku z prężnym rozwojem przedsiębiorstwa, musieliśmy wziąć pod uwagę wszystkie procesy, które aktualnie zachodzą w firmie, a także te, które będą realizowane w przyszłości przez Kamaz Polska.

02

W oparciu o przedstawione założenia powstała szczegółowa specyfikacja.

03

Przygotowaliśmy makietę funkcjonalną. Równocześnie podjęliśmy prace programistyczne nad silnikiem aplikacji. Każdy z modułów makiety funkcjonalnej był omawiany na cotygodniowych spotkaniach z dyrektorem sprzedaży, członkiem zarządu oraz pracownikami. W konsekwencji powstała kompletna mapa procesów, która była podstawą do dalszej pracy.

04

Wszystkie części makiety funkcjonalnej zostały zaprojektowane, zakodowane i połączone z częścią back-endową.

05

Kolejnym etapem były testy wewnętrzne. W celu dokładnego sprawdzenia, została udostępniona również wersja testowa, z której korzystali pracownicy firmy Kamaz.

06

Po analizie i uwzględnieniu wszystkich uwag, aplikacja została zainstalowana i wdrożona do komercyjnego użytku.

01

Lejek sprzedażowy

Ultimate Systems - Kamaz

Najważniejsze funkcje systemu:

Lejek sprzedazowy

W lejku widoczne są wszystkie zapytania ofertowe. Zapytania te są kategoryzowane według stopnia zaawansowania sprzedaży i rozmów z klientem. Przypisywane są one automatycznie do przedstawiciela handlowego, według czynnika lokalizacji. Istotnym elementem jest fakt, że każdy handlowiec widzi tylko i wyłącznie swoje leady. Z poziomu lejka sprzedażowego dostępna jest również możliwość generowania ofert. Po wygenerowaniu, oferta załącza się automatycznie do programu pocztowego, wbudowanego w lejek sprzedażowy. Umożliwia to pracownikowi i dyrektorowi sprzedaży kontrolowanie historii rozmów i ustaleń z klientem. Co ważne, w przypadku nagłej nieobecności pracownika, możliwe jest przejęcie ofertowania przez inną osobę z firmy. Lejek jest połączony z kalendarzem i powiadomieniami. Każda aktywność w postaci telefonów, maili oraz spotkań, którą odnotujemy w lejku, pojawia się automatycznie w kalendarzu oraz w powiadomieniach.

Kamaz

Korzyści dla klienta:

Zarzadzanie wszystkimi leadami i sledzenie postepow

Zarządzanie wszystkimi leadami i śledzenie postępów.

Przydzielanie i delegowanie zadan

Przydzielanie i delegowanie zadań.

Automatyczne obliczanie prowizji przy generowaniu oferty

Automatyczne obliczanie prowizji przy generowaniu oferty.

Generowanie statystyk sprzedazowych

Generowanie statystyk sprzedażowych.

Mozliwosci ustawiania celow sprzedazowych, a takze ich rozliczanie

Możliwości ustawiania celów sprzedażowych, a także ich rozliczanie.

Sledzenie postepow zamowien

Śledzenie postępów zamówień.

Zarzadzanie stanami magazynowymi

Zarządzanie stanami magazynowymi.

Polaczenie z systemem do fakturowania

Połączenie z systemem do fakturowania.

Wykorzystane technologie:

Spring

Spring

Hibernate

Hibernate

MySQL

MySql

Kafka

Kafka

JS

js

Type Script

type Script

Sass

Sass

React

React

Więcej Case Studies