Projektowanie UX i UI — jaka jest różnica?

UX i UI to dwa terminy, które często są mylone lub używane zamiennie, ale w rzeczywistości oznaczają całkiem co innego. Czym dokładnie się różnią?
Projekt UX odnosi się do terminu projektowania doświadczeń użytkownika, natomiast UI to projektowanie interfejsu użytkownika. Oba są kluczowe dla produktu IT i ściśle ze sobą współpracują.

UX Design (User Experience Design)

Projektowanie skierowane na użytkownika, to proces stworzony z wielu elementów takich jak analiza konkurencji, potrzeb klienta, badania przyszłych użytkowników i strategia produktu. Są to kluczowe elementy dla całego procesu projektowego. Na ich podstawie kształtuje się architekturę informacji, czyli stworzenie właściwej struktury poprzez odpowiednią nawigację, tagi, etykiety i grupowanie treści. Kolejnym ważnym krokiem jest przejście do makietowania i prototypownia oraz poddania ich testom i wstępnej akceptacji klienta. Podczas tego etapu możemy wyłapać dziury i niedociągnięcia projektu oraz obserwować zachowania użytkowników. Dzięki którym otrzymujemy informację, jakie elementy są do zmiany, a jakie spełniają oczekiwania przyszłych klientów. Po tych czynnościach możemy przejść do wdrażania projektu, tutaj ważna jest współpraca z całym zespołem i dynamiczne reagowanie na zmiany. Można by pomyśleć, że to już koniec pracy UX designera, jednak to nieprawda. Po oddaniu gotowego produktu w ręce użytkowników, co jakiś czas konieczne jest przeprowadzanie audytów i na ich podstawie wyłapanie problemów, które trafią do poprawy. 


Dzięki popularyzacji tej dziedziny na rynku pojawiły się programy, które umożliwiają nam przedstawienie mniej lub bardziej zaawansowanych widoków layoutu w czasie testów poprzez interaktywne, klikalne prototypy.


UI Design (User Interface Design)

Dzięki popularyzacji tej dziedz UI (User interface) to dziedzina zajmująca się projektowaniem interfejsów, za pomocą których następuje interakcja między użytkownikiem a urządzeniem. UI design to projektowanie wyglądu w tym dobór kolorystyki, typografii i interakcji, które będą zachodziły. Zadaniem UI designera jest przełożenie surowych prototypów na formę wizualną, którą ostatecznie będzie oglądał użytkownik, podczas korzystania z produktu, zachowując wszystkie założenia projektu UX. Wygląd musi odpowiadać grupie docelowej, wzmacniać cele produktowe, dbać o tożsamość marki i dobry odbiór.


Projektowanie interfejsu również powinno rozpocząć się od analizy grupy docelowej, ale pod względem oczekiwań wizualnych oraz przeprowadzenia analizy konkurencji. Ważne jest, aby opracować jeden design system, konsekwentnie stosowany w całym projekcie. Dzięki temu projekt graficzny nie jest przypadkowy, a wszystkie założenia wynikają ze specyfiki marki oraz projektu funkcjonalnego. Design system to opracowanie palety barw, kolorów podstawowych i uzupełniających, określenie typografii, przycisków i innych elementów powtarzających się w całym projekcie.

Współpraca UX i UI


UX i UI są nierozłącznymi i niezwykle ważnymi elementami projektowania, które nawzajem się uzupełniają. W Czasie całego procesu projektowego bardzo ważna jest komunikacja między UX i UI designerem. Częste konsultowanie wyników, otwartość na wszelkie pomysły zespołu i wprowadzanie bieżących poprawek jest niezwykle istotne. Produkt, który wygląda dobrze, ale jest trudny w użyciu to przykład dobrego projektowania UI a słabego UX. Również odwrotnie mając bardzo użyteczny produkt z najlepszymi funkcjonalnościami, ale wyglądający niezachęcająco to jednoznaczny efekt dobrego UX i braku UI. Tylko współpracując ze sobą, mogą stworzyć dobry produkt, który jest funkcjonalny, prosty w obsłudze i zachęcający swoim wyglądem.

Główną maksymą założyciela IBM Thomasa Watsona było zdanie „Good design is good business” Ultimate Systems u podstaw pracy stawia design. Wspieramy klienta na każdym etapie powstawania produktu od projektu UX, UI po programowanie i zrobienie komercyjnego produktu. Jeżeli jesteś na etapie szukania Software House, to dobrze trafiłeś!