Architektura informacji w aplikacjach

We współczesnym świecie ilość informacji, które możemy znaleźć jest ogromna i czasami przytłaczająca. Poprzez rozwój technologiczny mamy coraz więcej sposobów na interakcje z informacjami, wszystkie urządzenia posiadające dostęp do Internetu dają nam taką możliwość. A zatem jaka rolę w tym środowisku pełni architektura informacji?


Architektura informacji (AI) to dziedzina organizowania i strukturyzacji treści stron internetowych, aplikacji internetowych i mobilnych oraz oprogramowania. Ma na celu uporządkowanie treści, aby użytkownicy mogli łatwo odnaleźć się w funkcjonalnościach produktu i znaleźć wszystko, czego potrzebują, bez większego wysiłku. Struktura treści zależy od różnych czynników. Przede wszystkim projektanci AI biorą pod uwagę specyfikę potrzeb odbiorców docelowych, ponieważ za priorytet stawiają zadowolenia użytkowników. Struktura zależy również od rodzaju produktu i ofert firm. Na przykład, jeśli porównamy system zarządzania firmą a blog, zobaczymy dwie całkiem różne struktury, z których obie spełniają wszystkie swoje założenia i oczekiwania. Architektura informacji stała się podstawową wielu dziedzin, w tym projektowania i tworzenia oprogramowania. Aby stworzyć dobrą architekturę systemu trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych elementów, z których się składa.


Systemy organizacyjne

Pierwszą z nich jest system organizacji, czyli klasyfikacja informacji w systemie, tworzenie struktury i schematów w nim występujących. To oznacza pogrupowanie elementów tej samej kategorii według jednego ze schematów np. alfabetycznego lub tematycznego oraz zaprezentowanie struktury systemu, określając hierarchię. Taki system pomaga użytkownikom przewidzieć, gdzie łatwo mogą znaleźć określone informacje.Systemy etykietowania

Kolejnym zagadnieniem należącym do AI jest etykietowanie, obejmuje on sposoby reprezentacji danych, czyli nadanie odpowiednich nazw elementom. Niezależnie od tego, jak dobrze i logicznie dla użytkowników jest skonstruowana struktura systemu, może stać się bezużyteczna, jeżeli zostaną zastosowane w niej niezrozumiałe etykiety. Konstrukcja produktu wymaga prostoty, ponieważ duża ilość informacji może dezorientować użytkownika. Na przykład, aby podać informacje kontaktowe o tym, gdzie firma się znajduje, numer telefonu, adres e-mail, social media stosuję się jedną etykietę „Kontakt” odpowiednią dla wszystkich wymienionych elementów i jest powszechnie znana. Etykiety powinny być dobrane do konkretnego odbiorcy. Jeżeli system będą obsługiwały osoby należące tylko do jednej firmy i wszyscy znają odpowiednią terminologię z zakresu tej dziedziny, to oczywiście takie słowa mogą zostać użyte jako etykiety. Z kolei, jeśli system bądź witryna będą używane na szerszą skalę, gdzie odbiorca nie jest ściśle określony, wtedy należy zastosować ogólnorozumiane nazewnictwo.


Systemy nawigacji

Następnym istotnym elementem jest system nawigacji. Zgubienie się w rozbudowanym systemie bądź witrynie internetowej może być frustrujące. Nawigacja systemu to zestaw działań i technik prowadzących użytkowników przez aplikację lub stronę internetową, umożliwiając im osiągnięcie celów i skuteczną interakcję z produktem. Mapa poruszania się użytkownika po produkcie jest bardzo istotna. Struktura systemu sugeruje nam zastosowanie konkretnej nawigacji. Rozróżniamy nawigacja wbudowaną i pomocniczą, do wbudowanej należy nawigacja globalna, lokalna i kontekstowa, które są zintegrowane ze stronami WWW. Natomiast nawigacja pomocnicza to m.in. mapa serwisu w stopce, indeksy i przewodniki. Nawigacja również powinna być dostosowana do konkretnych odbiorców, uwzględniając ich zachowania, nawyki i przyzwyczajenia. Takie podejście projektowe daje użytkownikowi poczucie świadomości, w którym miejscu witryny się znajduje i jakie kroki musi wykonać, kiedy chce przejść do innej sekcji.
System wyszukiwania

Ostatnim z podstawowych zagadnień architektury informacji są systemy wyszukiwania. To obszerny dział, trudny do opisania w kilku zdaniach. System wykorzystywany jest, aby pomóc użytkownikom wyszukiwać dane w produkcie cyfrowym i działa tylko w przypadku produktów z dużą ilością informacji, gdy istnieje ryzyko zgubienia się użytkownika. Wyszukiwanie w systemach zależy od zastosowanej metody, która zależy od przygotowanej bazy danych. System wyszukiwania pozwala na wprowadzanie zapytań i automatycznie dostarcza wynik. Szybkie i skuteczne wyszukiwanie jest możliwe dzięki poprawnym indeksom nadanym w systemie. Efekty dobrego wyszukiwania powinny być wyświetlone tak, aby użytkownik sam mógł zdecydować, który z pasujących wyników mu odpowiada, do czego przydatny będzie krótki opis każdego rezultatu. Narzędziami tego systemu są wyszukiwarki, filtry, sortowania i inne elementy pomagających użytkownikom znaleźć dane.


Trzy aspekty architektury informacji

Pomocne w tworzeniu i wizualizowaniu architektury informacji jest zrozumienie współzależności kontekstu, użytkowników i zawartości. Specjaliści określają to mianem ekologii informacji.


• Kontekst: cele biznesowe, finansowe, polityka, kultura, technologia, zasoby i ograniczenia
• Użytkownicy: publiczność, zadania, potrzeby, zachowania związane z wyszukiwaniem informacji, doświadczenia
• Zawartość: dokumenty, dane, zawartość, wielkości, istniejąca struktura zarządzanie i własność


Dobry projekt opiera się na tych trzech obszarach, chociaż wszystkie z nich są dosyć ruchome. Użytkowników mogą różnić postawy i zadania, zawartość może różnic się jakością a konteksty misją bądź strategią. Obszary te różnią się w zależności od środowiska informacyjnego. Model trzech zależności w AI jest stosowany od ponad 20 lat i sprawdza się m.in. w projektowaniu witryn internetowych, systemów informatycznych i aplikacjach.Podsumowując, można stwierdzić, że Architektura informacji jest kluczową częścią wydajnego projektowania. Dobrze zbudowane AI pomaga użytkownikowi przemieszczać się po systemie tak, aby znalazł wszystko, czego potrzebuje i nie napotykał po drodze problemów, a wszystkie informacje były dla niego jasne. Kluczem do dobrej architektury informacji jest zrozumienie, jak kształtować przekaz dla odbiorców.