Ultimate Systems image

Telekomunikacja

Firma telekomunikacyjna potrzebuje uniwersalnego systemu, odpowiedzialnego za wszystkie kwestie związane z obsługą klienta, w celu optymalizacji pracy. Niezbędne jest rozwiązanie pozwalające na zarządzanie pracownikami, ofertami, urządzeniami, klientami, reklamacjami, serwisami oraz infrastrukturą. Dodatkowo, system powinien umożliwiać generowanie wszelkiego rodzaju raportów. Co istotne, oprogramowanie musi być w pełni zabezpieczone, aby dane firmy oraz klientów nie trafiły w niepowołane ręce. Dzięki doświadczeniu, które posiadamy stworzyliśmy system, który odpowiada za wszystkie wyżej wymienione funkcje i udoskonala pracę w branży telekomunikacyjnej.

Oferujemy wysokiej jakości produkty

Ultimate Systems - Doświadczenie Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji oprogramowania dla branży telekomunikacyjnej
Ultimate Systems - Technologia Posiadamy szerokie kompetencje technologiczne i wdrożeniowe
Ultimate Systems - Jakość Oferujemy wysokiej jakości produkty

Przykład systemu

Problem

Globalna firma potrzebuje jednego systemu, w którym może zamknąć wszystkie kwestie związane z obsługą klienta.

Cel

Rozbudowany system umożliwiający zarządzanie ofertami i klientami

Funkcje systemu

- zarządzanie pracownikami
- zarządzanie usługami
- zarządzanie pakietami
- zarządzanie urządzeniami
- zarządzanie ofertami
- zarządzanie klientami
- zarządzanie reklamacjami
- zarządzanie serwisami
- zarządzanie infrastrukturą
- rozbudowane raporty według dowolnie określonych kryteriów
- zabezpieczenia klasy systemów bankowych

Opis systemu

Pierwszy moduł jest odpowiedzialny za zarządzanie pracownikami. Są to pracownicy każdego szczebla, np. konsultanci czy technicy pracujący w terenie. Profil pracownika jest bardzo rozbudowany i znajdują się w nim wszystkie potrzebne informacje, takie jak dane osobowe, wynagrodzenie, rejon, czy oddział działania. Oprócz tego administrator może dodawać dowolne, indywidualne dla każdej osoby pola.

Kolejne moduły, czyli zarządzanie usługami, pakietami, urządzeniami i ofertami pozwalają określić, co oferuje firma oraz jakie korzyści otrzyma klient wybierając daną propozycję. Elementy, które znajdują się w poszczególnych modułach są ściśle dostosowane do obszaru działania przedsiębiorstwa. Wspólne dla różnych obszarów mogą być urządzenia, takie jak telefony czy routery, w których możemy zdefiniować ich parametry techniczne, czy koszty w zależności od wybranej oferty. Każdy moduł posiada rozbudowane opcje wyszukiwania i filtrowania. Dostępne są również opcje statystyczne, informujące ile osób korzysta z danego urządzenia czy pakietu.

Kluczowym modułem jest zarządzanie klientami. Profil klienta gromadzi wszystkie niezbędne informacje na jego temat, które stale można poszerzać. Do klientów możemy przypisywać informacje na temat pakietów i usług, z których korzystają. Dzięki temu system umożliwia wgląd do faktur klientów, śledzenie płatności, ale też informacji na temat wykorzystywanych przez daną osobę urządzeń. Co ważne, system generuje automatycznie faktury, które są wysyłane do użytkownika z możliwością płatności online. W przypadku opóźnień w płatności, system automatycznie wysyła odpowiednie przypomnienia.

W module odpowiedzialnym za zarządzanie klientami, należało również uwzględnić kwestię reklamacji. Stworzyliśmy możliwość automatycznego wysyłania reklamacji do odpowiednich zespołów technicznych, które zajmą się usunięciem usterki. Po naprawnieniu osoba serwisująca może zaktualizować stan reklamacji, o czym klient zostanie poinformowany przez system. Moduł odpowiedzialny jest także za zarządzanie serwisami, czyli akcjami, które są w trakcie realizacji.

Bardzo ważny dla firmy telekomunikacyjnej jest moduł zarządzania infrastrukturą. Tutaj osoby zarządzające mogą sprawdzić aktualny stan infrastruktury oraz planować kolejne rozbudowy. Podczas prac nad rozbudowami istnieje opcja śledzenie postępów. Dla istniejących linii możliwe jest zlecanie serwisów i usprawnień.

Specjalnym życzeniem klienta była możliwość generowania dowolnych raportów dla każdego modułu. Stworzyliśmy taką funkcję. Dzięki niej klient może wygenerować dowolny raport, w którym znajdą się konkretne dane. Co istotne, raporty można eksportować do różnych formatów plików, takich jak przykładowo Excel czy PDF.

Szczególnym wymaganiem klienta były niezawodne zabezpieczenia systemu, wzorowane na sile informatycznych zabezpieczeń bankowych. Wprowadziliśmy takie zabezpieczenia, dzięki którym dane firmy i klientów są w pełni bezpieczne. Dostęp dla pracowników określa rozbudowany system uprawnień. Dzięki temu, np. osoba serwisująca nie może uzyskać dostępu do faktur.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza

* informacje wymagane

WYŚLIJ

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie