Ultimate Systems image

Przemysł

Przedsiębiorstwa przemysłowe potrzebują oprogramowania ukierunkowanego na realizowane oraz planowane projekty, a także na zarządzanie majątkiem. Stworzyliśmy system, który wspiera wszystkie kwestie związane z realizacją projektu, począwszy od najmniejszych szczegółów.

Dodatkowo, system wspomaga również zarządzanie fabrykami, produkowanymi pojazdami, a także zamówieniami. Co ważne, posiada również funkcję zarządzania pracownikami oraz klientami. Istotną funkcją optymalizującą pracę jest możliwość generowania raportów przez system.

Oprogramowanie stało się rozwiązaniem usprawniającym pracę nie tylko kierownikom, ale też wszystkim pracownikom firmy.

Oferujemy wysokiej jakości produkty

Ultimate Systems - Doświadczenie Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji oprogramowania dla branży przemysłowej
Ultimate Systems - Technologia Posiadamy szerokie kompetencje technologiczne i wdrożeniowe
Ultimate Systems - Jakość Oferujemy wysokiej jakości produkty

Przykład systemu

Problem

Firma produkująca pojazdy szynowe ma problem z zarządzaniem aktualnymi zamówieniami oraz pracownikami. Musi korzystać z wielu niedoskonałych systemów, co bardzo utrudnia jej pracę.

Cel

Optymalizacja pracy w firmie produkującej pojazdy szynowe za pomocą jednego systemu.

Funkcje systemu

- zarządzanie fabrykami
- zarządzanie pracownikami
- zarządzanie produkowanymi pojazdami
- zarządzanie klientami
- zarządzanie zamówieniami
- raportowanie

Opis systemu

Przedsiębiorstwo klienta składa się z kilku fabryk i stale się rozrasta. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie fabrykami, umożliwia ich dodawanie oraz uzupełnienie informacji na ich temat. Do każdej fabryki można przypisać pracowników oraz zamówienia realizowane w danym obiekcie. W przypadku większych zamówień, istnieje możliwość podziału modułu na kilka fabryk.

Drugi moduł odpowiada za zarządzanie pracownikami. W tym module osoba zarządzająca może dodawać, edytować oraz usuwać pracowników. Co istotne, istnieje możliwość wyszukiwania pracowników według szczegółowych kryteriów, ponieważ profil pracownika zawiera rozbudowane informacje na jego temat. Profile zatrudnianych osób mogą być na bieżąco edytowane, według indywidualnie dobranych kryteriów.

Trzeci moduł jest odpowiedzialny za zarządzanie produkowanymi przez firmę pojazdami. Lista modeli powiększa się każdego roku. Moduł ten umożliwia dodawanie pojazdów wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na ich temat, np. dane techniczne, potrzebne materiały, plany itd. Moduł pozwala na uporządkowanie informacji w profilu pojazdu, ale także na ich łatwe wyszukiwanie oraz dostępność w każdej chwili.

Czwarty moduł odpowiada za zarządzanie klientami. Firma realizuje projekty dla klientów z wielu krajów świata. W tej branży każdy klient wymaga indywidualnego podejścia. Z tego powodu, profil klienta jest możliwy do skonfigurowania z poziomu administratora, który ma możliwość dodawania dodatkowych pól z potrzebnymi informacjami. Moduł umożliwia również sprawdzenie marżowości każdego z wykonanych dla wybranego klienta zamówień.

Kluczowy moduł odpowiada za zarządzanie zamówieniami. Każdego dnia firma otrzymuje liczne zamówienia, które należy wyprodukować w ściśle określonym czasie. Wymaga to maksymalnej optymalizacji komunikacji. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest gromadzenie wszystkich informacji w jednym miejscu oraz możliwość bieżącego śledzenia postępu prac. Za wszystkie te aspekty odpowiada zrealizowany przez nas system. Administrator ma możliwość dodawania, edytowania i usuwania zamówień. Każde zamówienie przypisane jest do klienta i fabryki, które będą realizować zlecenie. W profilu zamówienia znajdziemy informacje takie jak: wybrany pojazd, liczba sztuk, data realizacji, szczególne wymagania, itd. System automatycznie przypomina o zbliżającym się terminie realizacji oraz pozwala śledzić postęp prac. Dzięki temu wspiera firmę w terminowym wywiązywaniu się z umów.

Ostatni z modułów odpowiedzialny jest za raportowanie. Umożliwia uzyskiwanie szczegółowych zestawień na temat fabryk, pracowników, pojazdów, klientów i zamówień. Generowane raporty są w pełni konfigurowalne, dzięki temu klient zawsze otrzyma dane, których potrzebuje. Co istotne, raporty można wyeksportować do popularnych typów plików.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza

* informacje wymagane

WYŚLIJ

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie