Ultimate Systems image

FMCG

Przemysł spożywczy potrzebuje niezwykle rozbudowanego systemu, odpowiedzialnego za wiele kwestii, takich jak zarządzanie sklepami, pracownikami, towarami, dostawcami, promocjami, reklamacjami, fakturami i finansami (na które składają się koszty, przychody oraz marże). Dodatkowo system powinien zarządzać generowaniem szczegółowych raportów oraz tworzeniem sprawiedliwego grafiku pracy pracowników. Jak widać, oprogramowanie musi być funkcjonalne oraz niezawodne, po to by zoptymalizować pracę wielu osób.

Nasze rozwiązania wspierają przedsiębiorców na każdym etapie produkcji: od projektu produktu, poprzez zarządzanie umowami serwisowymi, po sprzedaż i dostawy.

Oferujemy wysokiej jakości produkty

Ultimate Systems - Doświadczenie Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji oprogramowania dla branży przemysłu spożywczego
Ultimate Systems - Technologia Posiadamy szerokie kompetencje technologiczne i wdrożeniowe
Ultimate Systems - Jakość Oferujemy wysokiej jakości produkty

Przykład systemu:

Problem

Właściciel 6 supermarketów na terenie Krakowa chce zoptymalizować zarządzanie wszystkimi sklepami, pracownikami i towarami. Potrzebuje również szczegółowych danych na temat marżowości.

Cel

Optymalizacja zarządzania siecią sklepów i stanami magazynowymi.

Funkcje systemu

- zarządzanie sklepami
- zarządzanie pracownikami
- zarządzanie towarami
- zarządzanie promocjami
- zarządzanie reklamacjami
- zarządzanie fakturami
- zarządzanie finansami: koszty, przychody, marże
- generowanie rozbudowanych i szczegółowych raportów
- integracja z dostawcami
- zarządzanie grafikiem

Opis systemu

System umożliwia przedsiębiorcy całkowite zarządzanie przedsiębiorstwem i jego procesami, co przedstawimy w kilku krokach:

Zarządzanie sklepami.

Zaczynamy od zdefiniowania danych wszystkich fizycznych obiektów. Przykładowo: 6 sklepów na terenie Krakowa.

Zarządzanie pracownikami.

Przypisujemy pracowników do każdego oddziału. Moduł daje możliwość dostępu osobie zarządzającej do wszystkich pracowników. Z kolei kierownicy poszczególnych obiektów, widzą tylko pracowników przypisanych do swojego sklepu. Taki schemat maksymalnie optymalizuje zarządzanie pracownikami. Dodatkowo, system umożliwia generowanie grafiku pracy oraz pozwala na szybkie wydrukowanie i przekazanie pracownikom ich godzin pracy.

Zarządzanie towarami i promocjami.

Zarządzamy dostępnymi w sklepach towarami. Obowiązuje tutaj podział na wszystkie towary, którymi zarządza administrator, a także produkty indywidualnie przypisywane do poszczególnych sklepów. W sklepach mogą zarządzać nimi kierownicy. System umożliwia pełny przegląd przepływu towarów w przedsiębiorstwie, w połączeniu z rzeczywistym obliczaniem stanów magazynowych. Co więcej, system uwzględnia promocje, które można przypisać indywidualnie dla każdego towaru i określić kryteria, kiedy dana promocja występuje.

Zarządzanie towarami i promocjami.

Kluczowy moduł odpowiada za zarządzanie zamówieniami. Każdego dnia firma otrzymuje liczne zamówienia, które należy wyprodukować w ściśle określonym czasie. Wymaga to maksymalnej optymalizacji komunikacji. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest gromadzenie wszystkich informacji w jednym miejscu oraz możliwość bieżącego śledzenia postępu prac. Za wszystkie te aspekty odpowiada zrealizowany przez nas system. Administrator ma możliwość dodawania, edytowania i usuwania zamówień. Każde zamówienie przypisane jest do klienta i fabryki, które będą realizować zlecenie. W profilu zamówienia znajdziemy informacje takie jak: wybrany pojazd, liczba sztuk, data realizacji, szczególne wymagania, itd. System automatycznie przypomina o zbliżającym się terminie realizacji oraz pozwala śledzić postęp prac. Dzięki temu wspiera firmę w terminowym wywiązywaniu się z umów.

Zarządzanie reklamacjami.

System daje również możliwość sprawnego gromadzenia danych na temat reklamacji oraz zarządzania ich statusami. Przy integracji z dostawcami można automatycznie zlecić zwrot, czy wymianę towaru. Integracja z systemem do fakturowania, umożliwia zautomatyzowane generowanie faktur oraz ich przechowywanie w systemie.

Zarządzanie finansami.

Dodatkowo system umożliwia zarządzanie finansami, np. wynagrodzeniami, przychodami, kosztami i obliczanie marżowości. Dla osoby zarządzającej stwarza to możliwości pełnego przeglądu obrotów firmy oraz rozliczania kierowników poszczególnych sklepów.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza

* informacje wymagane

WYŚLIJ

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie