Ultimate Systems image

Budowlana

Duże firmy budowlane stale współpracują z wieloma podwykonawcami, a także przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za projektowanie, budowę oraz produkcję niezbędnych elementów wykorzystywanych w budownictwie.

W takiej sytuacji niezbędny jest specjalistyczny, a zarazem uniwersalny system do zarządzania złożonymi projektami oraz współpracownikami.

Stanęliśmy na wysokości zadania i stworzyliśmy system optymalizujący zarządzanie firmą.

Oferujemy wysokiej jakości produkty

Ultimate Systems - Doświadczenie Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji oprogramowania dla branży budowlanej
Ultimate Systems - Technologia Posiadamy szerokie kompetencje technologiczne i wdrożeniowe
Ultimate Systems - Jakość Oferujemy wysokiej jakości produkty

Przykład systemu

Problem

Właściciele ogólnopolskiej firmy zatrudniającej 2000 pracowników, która zajmuje się budową dróg oraz budynków chcą usprawnić zarządzanie firmą, pracownikami, projektami, podwykonawcami oraz finansami w firmie.

Cel

Optymalizacja zarządzania firmą

Funkcje systemu

- zarządzanie pracownikami
- zarządzanie pojazdami/maszynami
- zarządzanie narzędziami
- zarządzanie materiałami
- zarządzanie podwykonawcami
- zarządzanie klientami
- zarządzanie projektami
- zarządzanie zadaniami
- zarządzanie czasem pracy

Opis systemu

Pierwszym elementem systemu jest zarządzanie pracownikami. Mamy tutaj funkcje odpowiedzialne za dodawanie, edytowanie, czy usuwanie pracowników. Wszystko połączone jest z rozbudowanymi mechanizmami wyszukiwania oraz filtrowania. Podczas dodawania pracownika, możemy zdefiniować jego dane personalne, wynagrodzenie, umiejętności, osiągnięcia, obszar działania, a także uwagi. Dzięki temu w razie potrzeby możemy przykładowo szybko znaleźć odpowiedniego pracownika i wydelegować go do pracy przy innej inwestycji.

Drugi moduł systemu to zarządzanie pojazdami i maszynami, czyli flotą. W przypadku dużych firm budowlanych, należy pamiętać o regularnym serwisowaniu wszystkich pojazdów. Bez odpowiedniego systemu przypomnień, czynność ta jest bardzo czasochłonna. Dlatego stworzyliśmy moduł, w którym oprócz kontroli stanu pojazdu, czy daty jego serwisu, możemy sprawdzić aktualną pozycję pojazdu/maszyny i w razie potrzeby zlecić jej transfer do innego projektu, a także wykonanie serwisu. Moduł posiada wiele dodatkowych funkcji, np. dodawanie, edytowanie czy usuwanie pojazdu. Umożliwia również szybkie wyszukiwanie informacji za pomocą filtrowania. Moduły odpowiedzialne za zarządzanie narzędziami i materiałami działają na podobnej zasadzie.

Trzeci moduł to zarządzanie podwykonawcami. Każda firma na takim poziomie rozwoju korzysta z usług podwykonawców. Zgromadzenie danych na ich temat w jednym miejscu pozwala na bardzo dużą oszczędność czasu, podczas wyszukiwania konkretnych informacji.

Czwarty moduł systemu to zarządzanie klientami. Można tutaj zdefiniować dane na temat wszystkich obsługiwanych klientów i uzupełniać ich profile dowolnymi informacjami. Dzięki temu za pomocą jednego kliknięcia, możemy znaleźć dane kontaktowe do osoby z firmy X, która prowadzi projekt Y. Lista korzyści jest oczywiście bardzo długa i zależy głownie od tego, czego w danej chwili potrzebuje klient.

Kluczowym modułem jest zarządzanie projektami, czyli inwestycjami do wykonania. Jest to bardzo rozbudowany moduł, który umożliwia zdefiniowanie wszystkich informacji związanych z daną realizacją. Począwszy od nazwy, poprzez zaangażowanych pracowników i podwykonawców, aż po szacowane koszty i czas realizacji. Każdy projekt ma swoje zadania do wykonania, np. przygotowanie gruntu, czy montaż barier energochłonnych. Zarówno projekty, jak i zadania posiadają swoje czasy realizacji, przewidywane oraz wynikowe koszty, zaangażowanych pracowników, podwykonawców, maszyny i narzędzia. System umożliwia pełne zarządzanie wszystkimi tymi aspektami. Informuje o ewentualnych opóźnieniach oraz przekroczeniach kosztów, a także pozwala na generowanie raportów dotyczących marżowości projektu.

Do modułu finansowego, nieoceniony wkład wnosi moduł zarządzania czasem pracy. W zautomatyzowany sposób liczy on czas pracy każdego pracownika. Wszystko przekłada się na rzeczywisty czas pracy poświęcony na dany projekt. Dodatkowo, zliczany jest również koszt pracy pojazdów, maszyn i urządzeń. Dzięki temu właściciele firmy widzą dokładnie, ile kosztowała realizacja danego projektu.

System działa na każdym urządzeniu oraz systemie operacyjnym i jest dostępny z każdego miejsca na świecie.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza

* informacje wymagane

WYŚLIJ

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie