Ultimate Systems image

Administracja publiczna

Sektor administracji publicznej ma bardzo wysokie wymagania dotyczące realizowanych systemów, ze względu na konieczność przygotowania odpowiednich zabezpieczeń. Dodatkowo, systemy muszą być łatwe w obsłudze, aby osoby w różnym wieku mogły bez problemu z nich korzystać.

Oferujemy wysokiej jakości produkty

Ultimate Systems - Doświadczenie Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji oprogramowania dla branży administracji publicznej
Ultimate Systems - Technologia Posiadamy szerokie kompetencje technologiczne i wdrożeniowe
Ultimate Systems - Jakość Oferujemy wysokiej jakości produkty


Przykład systemu

Problem

Brak systemu pozwalającego na zarządzanie wydarzeniami w mieście.

Cel

Dedykowany system obsługi wydarzeń w mieście.

Funkcje systemu

- zarządzanie wydarzeniami
- zarządzanie atrakcjami
- przygotowywanie kosztorysów
- rozbudowane raporty
- możliwość wydruku raportów
- sprawozdania
- statystyki
- bardzo silne zabezpieczenia

Opis systemu

To rozbudowany system uprawnień, który jasno definiuje, do jakich elementów systemu może uzyskać dostęp dany użytkownik. Dzięki temu nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której nieuprawniony pracownik zmienia ważne dane w systemie.

Pierwszy moduł jest kluczowy i umożliwia dodawanie, edytowanie oraz usuwanie wydarzeń. Dodane wpisy można dowolnie wyszukiwać, sortować oraz filtrować. Dzięki temu, uzyskujemy szybki dostęp do interesujących danych. W profilu wydarzenia znajdują się m.in: nazwa, data, miejsce, atrakcje. Oprócz stałych zdefiniowanych pól, administrator może w każdej chwili dodać własne pola do danego wydarzenia. Przy ważnych datach wydarzenia, takich jak np. zamknięcie kosztów czy rozpoczęcie, system wyświetla i wysyła powiadomienia o zbliżającym się terminie. Istnieje możliwość wydruku całego profilu wydarzenia lub wybranego działu.

Drugi moduł to zarządzanie atrakcjami, np. koncertami czy wystawami, które są uwzględniane w planie wydarzenia. Atrakcje, podobnie jak wydarzenia można dowolnie dodawać, edytować, usuwać, wyszukiwać, filtrować i sortować. W profilu atrakcji znajdują się informacje, takie jak: kategoria, czas trwania, koszt, wymagania. Administrator może tam również dodawać dodatkowe informacje. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce można bardzo szybko odnaleźć interesującą atrakcję. Opcja ta niewątpliwie przyspiesza planowanie wydarzenia.

Trzeci moduł odpowiada za przygotowanie kosztorysów powiązanych z wydarzeniami. Kosztorys uwzględnia wszystkie atrakcje oraz koszty dodatkowe, takie jak np. wynajem sali. Wygenerowany kosztorys można wydrukować lub zapisać do popularnych formatów plików.

Czwarty moduł odpowiedzialny jest za raportowanie. Umożliwia uzyskiwanie szczegółowych zestawień na temat organizowanych wydarzeń. Generowane raporty są w pełni konfigurowalne, dzięki temu klient zawsze otrzyma potrzebne dane. Całość można wyeksportować do popularnych typów plików lub wydrukować.

Bardzo ważnym dla klienta modułem, jest moduł odpowiedzialny za sprawozdania. Sprawozdania uzupełniane są po zakończeniu danego wydarzenia. Wpisywane są do nich między innymi liczby uczestników, czy też oceny wydarzenia. W sprawozdaniach zapisuje się również rzeczywiste koszty wydarzenia. Dzięki temu po zapisaniu, system automatycznie porównuje szacowane koszty z rzeczywistymi. Moduł umożliwia wydruk sprawozdań, a także ich zapis do różnego rodzaju plików.

W połączeniu z modułem sprawozdań działa moduł statystyk, który w wizualnej formie przedstawia frekwencje oraz koszty i przychody z realizacji wydarzeń. Dzięki temu można obserwować, jaką popularnością cieszą się poszczególne wydarzenia oraz dostosować kalendarz do odbiorców.

Klient kładł szczególny nacisk na niezawodne zabezpieczenia systemu, wzorowane na informatycznych zabezpieczeniach bankowych. Wprowadziliśmy takie zabezpieczenia, dzięki którym dane są w pełni bezpieczne. Dostęp dla pracowników określa rozbudowany system uprawnień.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza

* informacje wymagane

WYŚLIJ

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie